Lloc: 

Plataforma lichess.org

Horari: 

Diumenges de 16:30 a 17:40, aquí podeu trobar el calendariUn cop finalitzat el temps de la competició, les partides que encara estiguin en joc no són comptabilitzades pel sistema a efectes de classificació. 

Sistema: 

Masnou per equips. Tots els jugadors poden jugar entre si (excepte els del mateix equip).  Les 4 primeres rondes tots els equips jugaran en un mateix grup. Les 3 darreres rondes es formaran divisions de 10 equips segons la classificació de la primera fase i s'arrossegaran els punts. En cas que sobrin equips en la segona fase, la comissió esportiva de la competició decidirà la millor manera de distribuir-los.

Ritme de joc: 

6m+2s per jugada

Participants: 

Alumnes fins a 6è de primària que pertanyin a la mateixa escola.

Equips: 

Cada escola tindrà tants equips com vulgui formar i els haurà de nomenar amb les lletres A, B C, etc. Els equips es poden compondre de tants jugadors com decideixi el monitor. Es recomana que cada equip el formin almenys 8 jugadors. Aquests equips poden coincidir en la mateixa Divisió.

En casos excepcionals es permetrà equips mixts entre dues escoles de la mateixa ciutat sempre que aquestes tinguin pocs alumnes. En cas d'aconseguir premi, aquest s'haurà de repartir entre les escoles de forma equitativa.

Puntuacions:

Puntuaran els 4 millors jugadors de cada equip, aquests punts se sumaran a la classificació general després de cada jornada.

Divisions:  

Cada divisió estarà formada per 10 equips. Per establir cada divisió, les 4 primeres jornades tots els equips competiran conjuntament. D'acord amb la classificació d'aquestes primeres 4 jornades, els 10 primers equips configuraran la Divisió, els 10 següents la Divisió i així successivament. Si en la darrera divisió no hi ha suficients equips per completar un grup de 10, l'organització decidirà depenent del d'equips que siguin, si forma el grup, els afegeix a la divisió immediatament superior o amplia els grups a més de 10 equipsUn cop començada la competició només es podran afegir equips fins a la ronda 2, després no s'acceptaran més inscripcions.

Premis: 

Per a cada Divisió les escoles classificades en primer i segon lloc rebran:

  • 1er: 1 joc de peces de 4 jugadors + 1 rellotge digital DGT 1002 + 2 joc de cartes de la sort + medalles
  • 2n: 1 joc de peces de 4 jugadors + 2 joc de cartes de la sort + medalles

Entrega de premis: 

Es farà una jornada presencial que consistirà en un torneig blitz a 6m+2s per jugada (dia i lloc a determinar). Poden jugar tots els participants que hagin disputat la lliga online d'escoles.

Un cop finalitzat el torneig es farà l'entrega de premis del blitz i de la Lliga Online. Els 3 primers classificats i la millor jugadora del torneig blitz tindran un trofeu. 

Incompareixences: 

L'equip on cap dels seus components participi durant 3 jornades serà eliminat.

Anticheating:  

La plataforma de joc de lichess disposa d'un sistema avançat de detecció de mòduls de joc d'escacs, detectant els jugadors que els utilitzen i procedint a la suspensió del compte de l'usuari. L'organització de la competició donarà per vàlides les decisions de lichess i no acceptarà reclamacions si la plataforma detecta alguna irregularitat, havent de dirigir-les en tot cas a la plataforma de joc.

Es podran fer reclamacions a la comissió esportiva de la competició mitjançant el correu [email protected], la comissió serà assessorada per jugadors titulats i experts en anticheating i intentarà resoldre les reclamacions abans de la següent ronda.

Comissió esportiva

Estarà formada per:

  • Delegat Territorial de Barcelona de la Federació Catalana d'escacs
  • Responsable d'escacs online de la Federació Catalana d'escacs
  • 3 monitors d'escola amb llicència federativa en vigor

Tot el no previst en aquest reglament i en la normativa de competicions FCE i FIDE, serà resolt per la comissió esportiva de la competició

Inscripcions

Omplint el formulari de la web fins al dissabte 16 de desembre.

Preu per equip: 10€

La quota s'haurà d'abonar per transferència al compte de la Federació Catalana d'escacs indicant el nom de l'equip.

Banc Sabadell ES33 0081 0191 9800 0132 5540

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no s'hagi fet el pagament.

Acceptació del Reglament

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes i delegats/des, l'acceptació d'aquest reglament. Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE. Aquest reglament podrà ser modificat en benefici del torneig.

Publicitat

La Federació Catalana d'Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel que prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, en formalitzar la inscripció els participants autoritzen l'organització a publicar imatges del torneig en les quals apareguin per tal de fer difusió de l'activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.