Lloc: Plataforma lichess.org

Horari: Diumenges de 16:30 a 17:40, aquí podeu trobar el calendariUn cop finalitzat el temps de la competició, les partides que encara estiguin en joc no són comptabilitzades pel sistema a efectes de classificació. 

Sistema: Masnou per equips. Tots els jugadors poden jugar entre si (excepte els del mateix equip).

Ritme de joc: 6m+2s per jugada

Participants: Alumnes fins a 6è de primària que pertanyin a la mateixa escola.

Equips: Cada escola tindrà tants equips com vulgui formar i els haurà de nomenar amb les lletres A, B C, etc. Els equips es poden compondre de tants jugadors com decideixi el monitor. Es recomana que cada equip el formin almenys 8 jugadors. Aquests equips poden coincidir en la mateixa Divisió.

(En casos excepcionals es permetrà equips mixts entre dues escoles de la mateixa ciutat sempre que aquestes tinguin pocs alumnes. En cas d'aconseguir premi, aquest s'haurà de repartir entre les escoles de forma equitativa).

Puntuacions: Puntuaran els 4 millors jugadors de cada equip, aquests punts se sumaran a la classificació general després de cada jornada.

Divisions:  Cada divisió estarà formada per 10 equips. Per establir cada divisió, la primera jornada tots els equips competiran conjuntament. D'acord amb la classificació d'aquesta primera jornada, els 10 primers equips configuraran la Divisió, els 10 següents la Divisió i així successivament. Si en la darrera divisió no hi ha suficients equips per completar un grup de 10, l'organització decidirà depenent del d'equips que siguin, si forma el grup o els afegeix a la divisió immediatament superior. Posteriorment a l'inici de la competició es podran afegir nous equips. Aquests equips s'afegiran en les darreres divisions, completant grups o creant-ne de nous.

Ascensos/descensos:  Els dos primers equips pujaran de Divisió, els dos darrers baixaran.

Premis: 

Per a cada Divisió les escoles classificades en primer i segon lloc rebran:

  • 1er: 1 joc de peces de 4 jugadors + 1 rellotge digital DGT 1002 + 2 joc de cartes de la sort + medalles
  • 2n: 1 joc de peces de 4 jugadors + 2 joc de cartes de la sort + medalles


Entrega de premis: 

Es farà una jornada presencial amb tots els equips premiats que consistirà en un torneig blitz a 6m+2s per jugada el  diumenge 18 de Juny a les 10:30h a l'espai Bota, carrer Sant Adrià 20 Barcelona (recinte Fabra i Coats). Els 3 primers classificats tindran un trofeu. Un cop finalitzat el torneig es farà l'entrega de premis de la Lliga Online.

Incompareixences: L'equip que cap dels seus components participi durant una jornada serà sancionat amb -25 punts a la classificació general.

Anticheating:  La plataforma de joc de lichess disposa d'un sistema avançat de detecció de mòduls de joc d'escacs, detectant els jugadors que els utilitzen i procedint a la suspensió del compte de l'usuari. L'organització de la competició donarà per vàlides les decisions de lichess i no acceptarà reclamacions, havent de dirigir-les en tot cas a la plataforma de joc.

Tot el no previst en aquest reglament serà resolt per la comissió esportiva de la competició formada per:

  • Delegat Territorial de Barcelona de la Federació Catalana d'escacs
  • Responsable d'escacs online de la Federació Catalana d'escacs
  • 3 monitors d'escola amb llicència federativa en vigor

Acceptació del Reglament

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes i delegats/des, l'acceptació d'aquest reglament. Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE. Aquest reglament podrà ser modificat en benefici del torneig.

Publicitat

La Federació Catalana d'Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l'organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l'activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d'altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.